Nieuwe digitale flitspaal gaat aan in Wassenaar

vrijdag 19 juni 2015

Wassenaar - En nieuwe digitale flitspaal(en) wordt in de loop van volgende week aangezet. Ze vervangen de oude analoge palen. Het gaat om de paal op de Rijksstraatweg, ter hoogte van hectometerpaal 25.4. Ze controleren niet alleen de snelheid, maar ook het rijden door rood licht.

Digitale flitspalen staan op plaatsen waar eerder de oude,analoge flitspalen stonden. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeentehebben vastgesteld dat op bovengenoemde locatie de flitspaal vervangen wordt.Flitspalen hebben een bewezen effect op de benvloeding van het rijgedrag.

De vervanging maakt deel uit van een landelijk project onderleiding van het Openbaar Ministerie met als doel de komende jaren een groot deelvan de analoge flitspalen te vervangen door digitale palen. Groot voordeel vandigitale palen is dat deze 24 uur per dag aan staan en de verwerking van deboetes minder politiecapaciteit vergt. Daarbij kan in principe de bon sneller opde deurmat vallen, zodat de betrokkene zich eerder bewust wordt van deovertreding en het gedrag sneller kan aanpassen.

Burgers die dus een boete krijgen voor rijden door rood of tesnel rijden, kunnen als ze dat nodig vinden, op de acceptgirokaart lezen waar enhoe ze bezwaar kunnen aantekenen.

De nieuwe flitspaal heeft een digitale camera aan boord zodatgemaakte beelden van snelheidsovertreders direct worden overgeseind naar eendataverwerkingseenheid. De analoge flitspaal maakt nog gebruik van een filmrol,die eerst ontwikkeld moet worden en dan pas kan worden uitgelezen. De digitaleflitser die geen last heeft van een volgeschoten film, werkt continu en maaktgebruik van een infraroodflitser. Deze zorgt ervoor dat de flits niet te zienis. Weggebruikers hebben dan geen hinder van flitslicht.

Een flitspaal bij een kruising met verkeerslichten, meet nietalleen de snelheid van iemand die te hard rijdt maar legt ook weggebruikers vastdie door rood rijden. Een automobilist die te hard door rood rijdt, krijgt dustwee boetes: een voor snelheid en een voor rijden door rood licht.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Leiderdorp | 112 alarmeringen Leiderdorp | Goedkoop Tanken in Leiderdorp | Supermarkten in Leiderdorp | Weerbericht Leiderdorp