Nepinbreker lokt reacties bewoners uit

vrijdag 18 oktober 2013

Roelofarendsveen - Met een rode pet op zijn hoofd en een breekijzer in zijn hand, trok een als inbreker vermomde politieagent onlangs door de Bloemenwijk in Roelofarendsveen met als doel de aandacht van bewoners te trekken. Agenten die, zowel opvallend als onopvallend, achter hem aanliepen, spraken buurtbewoners aan over deze verdachte persoon. Was de inbreker hen wel opgevallen? Zouden ze hiervoor de politie hebben gebeld?

Nu de dagen korter worden, breekt er weer een periode aan waarin het aantalinbraken toeneemt. De ludieke actie met de nepinbreker maakte deel uit van hetzogenoemde ?donkere dagen offensief? in de gemeente Roelofarendsveen, waarinpolitie en gemeente bewoners met verschillende acties gedurende twee wekenwaarschuwden voor de verhoogde kans op inbraak.

1-1-2 ook voor verdachte omstandigheden

En van de vervolgvragen die de agenten stelden aan mensen die na het zienvan de nepinbreker wl de politie zouden hebben gebeld, was welk nummer zijzouden bellen. Veel mensen denken namelijk dat het alarmnummer 1-1-2 alleen magworden gebeld als zich levensbedreigende situaties voordoen. Niets is echterminder waar. Het alarmnummer 1-1-2 mag ook worden gebeld bij verdachtesituaties, zoals onbekende mensen die rondhangen en veel interesse tonen in dewoningen in de omgeving.

Goedkope preventiemaatregelen

Het ?donkere dagen offensief? beperkte zich niet tot deze ene actie. Zosurveilleerde de politie ook opvallend door de straten van Roelofarendsveen,Rijpwetering, Oude Wetering en Leimuiden. Agenten te voet bekeken huizen opinbraakgevoeligheid en attendeerden bewoners op ?onveilige? aspecten. Daarbijgaven zij ook tips mee die bewoners zelf kunnen nemen om hun huis beter bestandte maken tegen inbrekers. Het gaat dan om relatief goedkope maatregelen als hetgebruik van tijdklokschakelaars, het aanschaffen van buitenverlichting of hetmaken van afspraken met de buren tijdens bijvoorbeeld vakanties.

Preventieve verkeerscontrole

Omdat de dorpen langs de Rijksweg A4 regelmatig worden bezocht door inbrekersuit bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam of Utrecht, houdt de politie regelmatig?preventieve verkeerscontroles? op locaties dicht bij deze snelweg. Tijdens het?donkere dagen offensief? nodigde de politie twee inwoners van Roelofarendsveen- bij een van hen was onlangs ingebroken - om mee te gaan tijdens zo?n controle.De twee inwoners reageerden enthousiast op deze actie en gaven aan beter tebegrijpen wat er allemaal bij komt kijken om inbrekers te kunnen oppakken.

Veiligheidsschouw door gemeente

De gemeente hield op De Lasso Noord in Roelofarendsveen en op deDrechthoek in Leimuiden veiligheidsschouwen. Dit gebeurde in het kader van deWeek van de Veiligheid en benadrukte het belang van 'schoon, heel en veilig'.Hiermee werd het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ook nog eens onder deaandacht gebracht bij de ondernemers.|

Op donderdag 10 oktober gaven teamchef politie Kaag en Braassem,Anouk Veenstra, en burgemeester Marina van der Velde ? Menting het officilestartsein van Burgernet in Kaag en Braassem. Inwoners die zich hebben aangemeldvoor Burgernet ontvangen sms- en e-mailberichten van de politie nawoninginbraken, vermissingen, etc. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer?ogen en oren? de politie heeft. Inwoners kunnen met Burgernet actief eenbijdrage leveren aan de veiligheid in hun leefomgeving.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een veilige omgeving? Meld uook aan voor Burgernet. Inmiddels gingen al ongeveer 500 inwoners u voor. Envergeet niet: bij verdachte situaties: Bel 1-1-2!

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Leiderdorp | 112 alarmeringen Leiderdorp | Goedkoop Tanken in Leiderdorp | Supermarkten in Leiderdorp | Weerbericht Leiderdorp