Training Wet Meldcode | Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht

datum: donderdag 12 oktober 2017

Dit evenement is al voorbij. ×
Training Wet Meldcode | Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht

Iedere organisatie is sinds 2013 verplicht om een protocol meldcode te hebben. Daarnaast gaat de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die van kracht is sinds 1 januari 2016, gepaard met nieuwe juridische verplichtingen. De meldcode is een handreiking om kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld tijdig te herkennen en om daarop te kunnen reageren. Het adequaat reageren op signalen en hierover communiceren met de cliënt en betrokkene(n) kan veel emoties bij zowel de cliënten als de hulpverleners oproepen, terwijl objectiviteit van de hulpverleners belangrijk is om het proces goed te kunnen doorlopen.

Tijdens de training zal stilgestaan worden bij de stappen van de meldcode en de mogelijke valkuilen van het meldingsproces. Belangrijke onderwerpen zijn communicatie, objectief handelen en de juridische rechten en plichten. Daarnaast ligt de focus op de omgang met de betrokken mensen bij het meldingsproces: oog hebben voor het verhaal van de mensen achter de melding.

bron: https://www.facebook.com/events/116297615741848/
2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Leiderdorp | 112 alarmeringen Leiderdorp | Goedkoop Tanken in Leiderdorp | Supermarkten in Leiderdorp | Weerbericht Leiderdorp